Het is mogelijk voor andere fietsers om een keer mee te rijden.
Meld je dan aan bij een van de bestuursleden.
De wegkapitein beslist of je mee mag rouleren in het peleton.

 

 


Samen uit, Samen Thuis.
Clubregels voor onderweg.
Voor de wekelijkse fietstocht op de zondagmorgen zijn, voor een ordelijk verloop en de veiligheid van de deelnemers, regels vastgesteld.
Vooropgesteld zij, dat wij normaal deelnemer zijn aan het verkeer en dat wij ons dus stipt aan de algemene verkeersregels dienen te houden. Houd dus zo veel mogelijk rechts van de weg, neem nooit een binnenbocht, geef het verkeer komend van rechts voorrang (tenzij je op een voorrangsweg rijdt), denk aan tegemoetkomend verkeer, stop indien nodig altijd op ongevaarlijke plaatsen, waarschuw je medefietsers bij naderend gevaar, enz.
Veiligheid vóór alles.

Algemene clubregels
1. Wees alert, blijf geconcentreerd en ben tolerant.
2. Er wordt als groep gereden. Dus samen uit samen thuis.
3. Houd rekening met nieuwe deelnemers in de groep en pas de snelheid aan aan de “minste” deelnemer.
4. Voor beide groepen (A en B groep) geldt dat we er naar streven dat ieder zich ontwikkelt naar het bij de groep passend niveau. Hierbij hoort dat beurtelings op kop wordt gefietst.
5. Tochten zijn geen wedstrijden, we houden ons aan de verkeersregels.
6. De fietspaden worden gevolgd.
7. Binnen de bebouwde kom wordt een aan het overige verkeer aangepaste en veilige snelheid aan gehouden. Verkeer van rechts te allen tijde voorrang geven.
8. De voorste fietsers passen zo nodig de snelheid aan, afhankelijk van de omstandigheden
9. De voorste fietsers waarschuwen tijdig en duidelijk de groep bij obstakels op de weg, andere weggebruikers en verkeer van rechts.
10. Bij het oversteken houden de voorste fietsers rekening met de grootte van de groep: de groep moet gezamenlijk over kunnen steken
11. De laatste fietser(s) waarschuwt(en) bij achteropkomend verkeer.
12. Bij een klim bovenaan wachten tot de laatste boven is en die ook even rust gunnen.
13. Nooit abrupt van richting veranderen of remmen maar langzaam uitrijden.
14. Zoek bij pech een veilige plek.
15. Drink en eet op tijd en op een rustig moment, liefst als je achteraan rijdt.
16. Elke fietser wordt geacht persoonsgegevens (identificatie) bij zich te dragen.
17. Iedereen wordt geacht te fietsen op een goed onderhouden fiets en heeft reserve materiaal, binnenband, bandafnemers, fietspomp bij zich.
18. Een helm is verplicht evenals een fietsbel.
19. Tijdens de tocht houdt iedereen zich aan de normale fatsoensnormen ook jegens medeweggebruikers.
20. De wekelijks te verrijden routes worden door de routecommissie bepaald.

Tijdens onze tochten hebben wij een route- en een wegkapitein. Hun taken zijn hieronder beschreven
Routekapitein - Er is per tocht een routekapitein. - De routekapitein geeft, via aanwijzingen en/of signalen, aan welke route wordt gevolgd. Ook al denk je dat de richting niet juist is, volg je toch de aangegeven richting om vervolgens op aangeven van de routekapitein veilig te keren. - De aanwijzingen van de routekapitein dienen altijd opgevolgd te worden. In woord en gebaar moeten de aanwijzingen van de routekapitein door anderen duidelijk naar achteren worden doorgegeven, zodat iedereen weet welke route gevolgd wordt. - De routekapitein neemt de 2e positie rechts in de groep in. Hij mag vooraan mee rouleren in het aflossingsgebeuren. Maar zijn 2e plek rechts blijft uitgangspunt.

Wegkapitein - Er is per tocht een wegkapitein. - De wegkapitein waakt er voor dat volgens de club- en algemene verkeersregels gereden wordt. - Bij groepen van 6 personen of minder kan de taak van de wegkapitein worden waargenomen door de routekapitein - De aanwijzingen van de wegkapitein dienen altijd opgevolgd te worden. - De wegkapitein geeft aan wanneer van positie gewisseld wordt. - De wegkapitein dient er voor te zorgen dat de groep bij elkaar blijft. - De wegkapitein neemt de laatste positie van de groep in. - Hij of zij heeft als taak er op te letten dat de Algemene Clubregels worden opgevolgd Overig - Voor de gemiddelde snelheid tijdens de zondagse ritten geldt een vuistregel van ongeveer 28 km, voor de A groep en 25 km voor de B groep. Weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op de gemiddelde snelheid. - Indien de A en de B groep om welke reden dan ook samen rijden, geldt de snelheid en het tempo van de B groep.